Kopafbeelding publicaties CPB

CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting

CPB Notitie, 1 november 2015

Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van de SP zijn de budgettaire effecten bepaald van een aantal varianten van de vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CPB-model MIMOSI en de achterliggende IPO-gegevens van het CBS. Deze CPB Notitie bespreekt eerst de onderdelen van de variant, en vervolgens de gesimuleerde effecten.

Deel deze pagina