1 november 2015

CPB-analyse van voorstellen vermogensbelasting

Op verzoek van de Tweede Kamerfractie van de SP zijn de budgettaire effecten bepaald van een aantal varianten van de vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting.
No title

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CPB-model MIMOSI en de achterliggende IPO-gegevens van het CBS. Deze CPB Notitie bespreekt eerst de onderdelen van de variant, en vervolgens de gesimuleerde effecten.

Auteurs

Arjen Quist

Lees meer over