8 september 2006

CPB corrigeert budgettair effect van individualiseren heffingskortingen

Voor het 12e rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte, Vergrijzing en houdbaarheid, heeft het CPB het effect op de houdbaarheidsmaatstaf (= verschil tussen het houdbaar primair saldo en het feitelijk primair saldo) berekend van individualisering van heffingskortingen.

Daarbij wordt de bestaande mogelijkheid ongedaan gemaakt om heffingskortingen binnen een huishouden geheel of gedeeltelijk over te dragen op de andere partner, zodat deze bij diens belastingaanslag kunnen worden verzilverd. Bij nadere beschouwing blijkt het effect van deze maatregel op de houdbaarheidsmaatstaf ruim 40% kleiner te zijn dan wat eerder door het CPB aan de studiegroep is gerapporteerd. (zie Annex 1 van het rapport van de Studiegroep).