15 januari 2015

CPB-reactie op OESO-studie over de relatie tussen inkomensongelijkheid en economische groei

In een recent verschenen werkdocument gaat de OESO in op de relatie tussen inkomensongelijkheid en economische groei. Op verzoek van de vaste Kamercommissie Financiën bespreken we in deze notitie een korte samenvatting, een evaluatie en de relevantie van deze studie voor de verschillende CPB-modellen.
Main image

De OESO vindt dat inkomensongelijkheid een negatief effect heeft op economische groei. Uit de schatting van een groeivergelijking voor alle OESO-lidstaten blijkt dat een hoge ongelijkheid van beschikbare inkomens (na inkomstenbelasting en uitkeringen) samenhangt met een lagere groei van het BBP. Vooral ongelijkheid aan de onderkant van de inkomensverdeling is schadelijk voor groei. Dit effect wordt vervolgens verklaard door de bevinding dat lagere inkomensgroepen minder kunnen investeren in scholing bij een hogere inkomensongelijkheid.

Contactpersonen

Foto Leon Bettendorf
Leon Bettendorf +31 6 46350704 Lees verder

Lees meer over