24 mei 2013

CPB Wereldhandelsmonitor, technische documentatie

Technische beschrijving (Engelstalig) van het systeem waarmee het CPB de Wereldhandelsmonitor opstelt.

De CPB World Trade Monitor (WTM) is een instrument voor het verzamelen, aggregeren, en samenvatten van maandcijfers van internationale handel en wereldwijde industriële productie. Het doel van de WTM is om maandelijkse ontwikkelingen in handel en productie zo vroeg mogelijk te signaleren op basis van de gepubliceerde cijfers van een representatieve groep landen. De landenverzameling is voldoende breed om uitspraken te doen over tendensen in de wereldeconomie en in de regionale economie van grote landenblokken. Het CPB publiceert de uitkomsten elke maand op zijn website. Dit achtergronddocument is een technische beschrijving van het systeem dat het CPB ontwikkeld heeft voor het opstellen van de WTM.

Contactpersonen

Nico van Leeuwen

Lees meer over