4 augustus 2006

Data van bilaterale handel in diensten en het GTAP databestand

Goede statistische gegevens van handel in diensten worden steeds belangrijker nu dit onderwerp de aandacht krijgt van beleidsmakers.

In 1995 besloten veel landen de handel in diensten te liberaliseren volgens de ‘Genral Agreement for Trade in Services (GTAS)’. Ook in de Doha-ronde streefden de WTO-leden er naar hun markten voor dienstverlening verder te openen.

Dit memorandum heeft twee doelen. Het eerste doel is een beschrijving te maken van de CPB-methode om het GTAP databestand versie 6 uit te breiden met bilaterale gegevens over de handel in diensten. De bron voor het construeren van bilaterale stromen is een nieuw allesomvattend databestand van de OECD dat is opgericht in samenwerking met Eurostat en is gebaseerd op het concept en raamwerk voor handel in diensten opgezet door het IMF in hun handelsbalansstatistieken. We slagen erin stromen vast te leggen tussen 24 OECD-landen en vier bedrijfstakken, wat gelijk is aan bij benadering 75% van de totale stromen van wereldhandel in diensten in 2001. Helaas dekt het niet alle GTAP dienstensectoren.

Het tweede doel is ons voorstel om geactualiseerde data van bilaterale handel in diensten toe te voegen aan het GTAP databestand, versie 7, basisjaar 2004. Deze gegevens omvatten 24 rapporterende OECD-landen met 24 tot 55 partnerlanden voor 10 dienstensectoren.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Nico van Leeuwen

Lees meer over