18 maart 2003

De aanbodzijde in de Verenigde Staten en de Europese Unie, 2004-2007

Recente informatie noopt tot een neerwaartse aanpassing van de potentiële BBP-volumegroei voor de Verenigde Staten en de Europese Unie ten opzichte van de Actualisatie van de Economische Verkenning 2003-2006.

Voor de VS is groei van 2,7 tot 3,2 % per jaar voor 2004-2007 het meest aannemelijk; voor de EU is dat 1,9 tot 2,4 %.

Auteurs

Wim Suyker