20 december 2006

De aanbodzijde van de Verenigde Staten en het eurogebied, 2008-2011

De Amerikaanse potentiële economische groei blijft in de komende jaren naar verwachting hoger dan in het eurogebied. Voor de Verenigde Staten wordt de potentiële economische groei geraamd op 2,9% per jaar in 2008-2011, en voor het eurogebied op 1,8%.

Eén oorzaak van de hogere economische groei in de Verenigde Staten is de sterkere toename van het arbeidsaanbod als gevolg van een forsere toename van de arbeidsgeschikte bevolking (personen van 15 tot en met 65 jaar). De andere oorzaak is de wat sterkere stijging van de trendmatige arbeidsproductiviteit. Deze schattingen sporen met die van internationale instellingen, met name die van de OESO (2006a en 2006b).

Schattingen van de potentiële groei van de Verenigde Staten en het eurogebied spelen een belangrijke rol in het beeld van de wereldeconomie dat ten grondslag ligt aan de Economische Verkenning 2008-2011 (CPB, 2006a). Dit memorandum verschaft informatie over deze schattingen.

Auteurs

Wim Suyker
Gerard van Welzenis