21 juni 2002

De arbeidskosten per eenheid product in de industrielanden in historisch perspectief - 2001

In de afgelopen 25 jaar is het groeitempo van de arbeidskosten per eenheid product van bedrijven in de industrielanden fors afgenomen.

Tot het begin van de jaren tachtig lag het tempo in de meeste industrielanden boven 5% per jaar. Daarna nam het geleidelijk af naar gemiddeld 1 tot 2% per jaar in de periode 1992-2000. In de jaren tachtig was dat vooral te danken aan loonmatiging.

In de loop van de jaren negentig versnelde tevens de groei van de arbeidsproductiviteit, met name door intensievere toepassing van ICT technologieën, waardoor de arbeidskosten per eenheid product in de verwerkende industrie gingen dalen.

Auteurs

Lenie Wong Meeuw Hing

Lees meer over