27 juni 2011

De btw in kosten-batenanalyses

Deze CPB Notitie constateert een inconsistentie in het waarderen van effecten in kosten-batenanalyses (KBA‟s) zoals tot nu toe gebruikelijk in Nederland en geeft hiervoor een praktisch bruikbare oplossing. Het geeft formules en praktische handreikingen om alle projecteffecten op een consistente manier te waarderen in kosten-batenanalyses.
No title

Omdat het gebruikelijk is om niet-geprijsde effecten (zoals reistijdwinsten) te waarderen in termen van alternatieve aanwendingen van besteedbaar inkomen van huishoudens, kunnen geprijsde effecten het beste ook zoveel mogelijk worden gewaardeerd tegen consumentenprijzen, dat wil zeggen marktprijzen inclusief btw. Deze notitie laat zien dat dit ook geldt voor overheidsinvesteringen en dat de huidige praktijk om in KBA‟s overheidsinvesteringen exclusief btw te waarderen, een vertekend beeld geeft. We stellen daarom voor om ook overheidsinvesteringen tegen marktprijzen inclusief btw op te nemen in KBA‟s. 

Nader onderzoek is gewenst of veelgebruikte kengetallen voor niet-geprijsde effecten (denk aan reistijd goederenvervoer, emissies, geluid en veiligheid) ook een waardering in termen van besteedbaar inkomen representeren.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 582.2 KB

Auteurs

Carel Eijgenraam
Gerbert Romijn

Lees meer over