1 februari 1998

De economie en de fysieke omgeving, uitdagingen en mogelijke oplossingen 1995-2020; uitgebreide samenvatting

Afgelopen zomer publiceerde het CPB het document: The economy and its physical surroundings: policy challenges and instruments 1995-2020.

Deze nieuwe lange termijn scenariostudie richt zich op vier thema's die de Nederlandse beleidsmakers waarschijnlijk bezighouden in de komende jaren: energie, behoefte aan land, vervoer en de leefomgeving. De studie wijst potentiële knelpunten aan en beoordeelt een aantal beleidsinstrumenten voor het aanpakken van deze knelpunten. Dit document gaat in op de methodologie en geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies.

Dit is een Engelstalige publicatie.