9 oktober 2003

De economische effecten van de bijleenregeling

Het ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd wat de economische effecten zijn van de beperking van de hypotheekrenteaftrek volgens de overwaardevariant, die inmiddels “de bijleenregeling” wordt genoemd.

In het kader van het Hoofdlijnenakkoord heeft het CPB geen afzonderlijke analyse gemaakt van de macro-economische effecten van de bijleenregeling.

De bijleenregeling maakte deel uit van het totaalpakket aan maatregelen waarvoor economische effecten zijn berekend. Het is daarom niet mogelijk de vraag rechtstreeks te beantwoorden. Wel kan een indicatie worden gegeven van de te verwachten effecten van de maatregel.

Lees meer over