18 april 2012

De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs

De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs voor Nederland. Het gaat daarbij om de gevolgen van de groep diplomamobiele studenten: zowel buitenlandse studenten die voor het behalen van een diploma naar Nederland komen als Nederlandse studenten die voor het behalen van een diploma naar het buitenland gaan.
No title

Het ministerie van OCW heeft het CPB verzocht een analyse te maken van de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs. Het gaat daarbij specifiek om de gevolgen van diplomamobiele studenten: zowel buitenlandse studenten die voor het behalen van een diploma naar Nederland komen als Nederlandse studenten die voor het behalen van een diploma naar het buitenland gaan. Aanleiding voor het verzoek vormt een motie van de Tweede Kamerleden Van der Ham en Klaver (32500-VIII-68) waarin de regering is verzocht om “de opbrengsten van internationale studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs in kaart te brengen.”

Downloads

Lees meer over