7 juli 2010

De effecten van een verandering in de bestrijding van marktmisbruik op abnormale winsten en handelsvolumes: aanwijzingen van de Amsterdamse aandelenbeurs

Deze studie bestudeert de handel in aandelen rondom de publicatie van koersgevoelige informatie in twee situaties, voor en na de inwerkingtreding van de richtlijn Marktmisbruik. De analyse richt zich op het vergelijken van abnormale koersfluctuaties en handelsvolumes rondom een persbericht. Deze publicatie is Engelstalig.

Deze studie bestudeert de handel in aandelen rondom de publicatie van koersgevoelige informatie in twee situaties, voor en na de inwerkingtreding van de richtlijn Marktmisbruik. De analyse richt zich op het vergelijken van abnormale koersfluctuaties en handelsvolumes rondom een persbericht. Deze publicatie is Engelstalig.

Op 1 oktober 2005 is de richtlijn Marktmisbruik van kracht geworden. De bedoeling is om het bestaande Europese regime over marktmisbruik aan te scherpen, uit te breiden en deels te harmoniseren en om te komen tot een betere bescherming van de marktintegriteit. De gevolgen van de implementatie van de richtlijn Marktmisbruik zijn onder meer een uitbreiding van het verbod op marktmanipulatie en een overgang van het toezicht op de publicatie van koersgevoelige informatie door beursgenoteerde instellingen van Euronext Amsterdam naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Naast handelsmaatregelen en openbaarmaking kan de AFM boetes opleggen. De studie onderzoekt welke effecten de invoering van de richtlijn heeft gehad.

Auteurs

Bas ter Weel
T. Prevoo