27 september 2004

De effecten van verhoging van de pensioneringsleeftijd

In de Pensioenstudie van het CPB (die verschijnt na deze Notitie) worden de effecten gepresenteerd van een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Daarbij is de participatiegraad van 65- en 66-jarigen gelijk verondersteld aan de huidige participatiegraad van 64-jarigen, namelijk 8%.

Het Ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd om de effecten eveneens door te rekenen ten opzichte van een basispad waarin de participatie van oudere werknemers op een hoger niveau ligt, namelijk op 30%. Deze Notitie presenteert beide varianten.