1 januari 1995

De Europese Economie in het jaar 2000; verslag van de AIECE voorjaarsvergadering; Den Haag, 10-12 mei 1995, namens de werkgroep langetermijnvoorspellingen en structurele veranderingen

De AIECE werkgroep ‘langetermijnvoorspellingen en structurele veranderingen’ bespreekt elk jaar de vooruitzichten op de middellange termijn voor de Europese economie op basis van de ramingen van de leden-instituten.

Het huidige middellangetermijn rapport is de vijftiende in de serie. Deze keer kunnen we de recente middellangetermijn vooruitzichten voor 13 Europese landen (9 West-Europese en vier Centraal-Europese) presenteren samengesteld door de bij de AIECE aangesloten instituten.

Voor verschillende landen zijn twee of meer prognoses beschikbaar. In sommige landen, Frankrijk en Nederland, hebben de nationale instituten onlangs geen de middellangetermijn projectie gemaakt. Aggregatie van de nationale prognoses kan een idee te geven van wat we kunnen verwachten voor Europa als geheel. Ook internationale organisatie maken regelmatig vooruitzichten op de middellangetermijn, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van scenario’s. Het rapport bevat de recente inzichten van de Europese Commissie, het IMF en de OESO.

De opzet van het rapport is als volgt. Allereerst beschrijven we in hoofdstuk II kort de huidige situatie van de wereldeconomie en de vooruitzichten op korte termijn, om een goede uitgangspositie te creëren voor de middellangetermijnvoorspellingen. In hoofdstuk III geven we een overzicht van de ramingen van de leden-instituten en die van de internationale organisaties, en geven we aan in hoeverre de geaggregeerde nationale standpunten in lijn zijn met de scenario's voor West-Europa als geheel. Hoofdstuk IV benadrukt het belang van groei-cycli in de middellange termijn analyses. In hoofdstuk V brengen we verslag uit over de recente analyse van het Centraal Plan Bureau over de groeicyclus mechanisme, dat is uitgevoerd met een voorlopige versie van het CPB World Model. Hoofdstuk VI geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van het rapport.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de belangrijkste veronderstellingen gebruikt door de instituten. Bijlage 2 bevat de gedetailleerde voorspellingen van de verschillende leden-instellingen gegroepeerd per bron en per variabele. Bijlage 3 geeft een aantal details over de scenario's van de EU, het IMF en de OESO, terwijl bijlage 4 een aantal kenmerken schetst van AIECE en CPB.

Dit is een Engelstalige publicatie.