1 januari 1996

De exportmarkt

Twee vragen staan centraal in dit onderzoek. De eerste vraag is: Hoe wijzigt het Nederlandse marktaandeel op de exportmarkt als de Nederlandse uitvoerprijs 1 procent achter blijft bij die van concurrenten? De tweede vraag betreft de invloed van kostenmatiging op de prijszetting.

De gevonden lange-termijn prijs-elasticiteit van de vraag is −3.2 terwijl de kosten-elasticiteit van de prijs 0.8 is. Deze resultaten worden verkregen gegeven de veronderstelling dat de exportmarkt gekenmerkt wordt door onvolledige mededinging. Het onderzoek laat zien dat deze veronderstelling restrictief is. Laat men de restricties van de onvolledige mededingingstheorie los, dan wordt een lagere prijs-elasticiteit gevonden en tevens een significante invloed van de capaciteit. Naast het lange-termijn onderzoek is tevens de kortetermijn bestudeerd. De investeringsquote blijkt op korte-termijn niet alleen in de uitvoerrelatie een rol te spelen maar tevens in de prijsvergelijking. In de uitvoervergelijking kan deze variabele geïnterpreteerd worden als indicator voor produktinnovatie en in de prijsvergelijking als indicator voor procesinnovatie.

Downloads

De exportmarkt
Engels, Pdf, 137.4 KB

Auteurs

Nick Draper