19 januari 2010

De financiele crisis en de beleidsopgaven volgens de WLO

In de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO; 2006) verkennen de planbureaus CPB, RPB en MNP de ontwikkeling van de fysieke omgeving voor de periode 2002-2020-2040.

Gekeken wordt naar de lange termijn ontwikkeling op de woningmarkt, bedrijfsruimte, verkeer en vervoer, natuur, milieu, landbouw, energie, stad en platteland. Omdat deze trends met elkaar samenhangen en alle een relatie hebben met de groei van bevolking en economie, analyseren de planbureaus deze trends zoveel mogelijk in hun onderlinge samenhang.

De vraag is gerezen of de scenario's van de WLO voor 2020 na de huidige financiële en economische crisis nog actueel zijn. Dit memorandum probeert daar een antwoord op te geven met de informatie die nu (december 2009) bekend is.

Auteurs

Jan Schuur

Lees meer over