27 december 2016

De geschatte verliezen van een systemische bankencrisis na correctie voor de conjunctuurcyclus

Cerra en Saxena (2008) rapporteren de bbp (economische) effecten van systemische bankencrises in industrielanden. Wij herschatten deze effecten met een model dat tijdelijke conjunctuurschokken bevat.

Wij maken gebruik van de correlatie tussen de conjunctuurcycli van landen om de tijdelijke schokken beter te kunnen identificeren. Zo voorkomen wij dat de tijdelijke schokken van de conjunctuurcyclus onterecht worden verklaard door de bankencrises. De geschatte permanente verliezen van systemische bankencrises worden hierdoor verlaagd van de 6% gerapporteerd in Cerra en Saxena (2008)l naar 4%.