10 december 2012

De gevolgen van het huurbeleid nader bekeken

Deze CPB Notitie geeft nader inzicht in de achtergronden van de verschillen tussen doorrekeningen van CPB en CFV inzake de uitkomsten met betrekking tot de huurontwikkeling en de daaraan gekoppelde huurinkomsten.
No title

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft een doorrekening gemaakt van de gevolgen van het voorgenomen huurbeleid voor de huurontwikkeling van woningcorporaties. Ook analyseerde het CFV de gevolgen van een combinatie van huurbeleid en verhuurdersheffing voor de financiële positie van de woningcorporaties. De uitkomsten met betrekking tot de huurontwikkeling en de daaraan gekoppelde huurinkomsten wijken af van de doorrekening ervan door het CPB. Deze CPB Notitie geeft nader inzicht in de achtergronden van de verschillen tussen beide doorrekeningen.

In hoofdstuk 1 gaan we eerst in op wat het CPB heeft doorgerekend ten behoeve van het Regeerakkoord, enkele aspecten van de manier waarop het CPB de maatregelen heeft doorgerekend en de belangrijkste uitkomsten. In hoofdstuk 2 gaan we in op de uitgangspunten van het CFV en gaan we na hoe deze uitgangspunten van invloed zijn op de uitkomsten. In hoofdstuk 3 presenteren we een aantal aanvullende berekeningen voor alternatieve aannames ten aanzien van de mate dat verhuurders gebruik maken van de ruimte die het huurbeleid biedt, en ten aanzien van de te verwachten conjuncturele ontwikkeling van huizenprijzen in de komende jaren.

Auteurs

Johannes Hers
Machiel van Dijk
Gerbert Romijn