1 augustus 2013

De gevolgen van uitbesteding voor bedrijfsproductiviteit: Inzichten op basis van Nederlandse microdata

Internationale uitbesteding van activiteiten (‘outsourcing’) is een belangrijke vorm van economische globalisering. Uitbesteding zorgt voor sterkere specialisatie waardoor de productiviteit kan toenemen.
Dit plaatje toont de omslag van Discussion Paper 250

Deze studie gebruikt microdata over Nederlandse bedrijven om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van binnenlandse en van internationale uitbesteding voor de productiviteit op het niveau van individuele bedrijven. Dit onderzoek is gebaseerd op een enquête over uitbesteding in de periode 2001–2006. Deze enquête maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen binnenlandse en internationale uitbesteding en tussen uitbesteding van kernactiviteiten en van ondersteunende activiteiten. In deze studie wordt onderzocht wat de gevolgen van deze verschillende vormen van uitbesteding zijn voor arbeidsproductiviteit en voor totale factorproductiviteit (TFP). De resultaten laten zien dat, zonder te corrigeren voor bedrijfsomvang, bedrijven die productiever zijn vaker aan uitbesteding doen. Als we bedrijven over de tijd volgen vinden we een negatief effect op totale factorproductiviteit van internationale uitbesteding van kernactiviteiten en een positief effect van binnenlandse uitbesteding van ondersteunende activiteiten.

Auteurs

Henri de Groot
Jan Möhlmann

Lees meer over