13 november 2013

De governance van semi-publieke instellingen

Het doel van deze CPB Notitie is om vanuit een economisch perspectief structuur aan te brengen in het debat over de governance bij semi-publieke instellingen.
No title

De afgelopen jaren zijn bij zorginstellingen, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen (semi-publieke instellingen) problemen ontstaan die deels terug te voeren zijn op gebrekkig management. Er werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in projecten die niet bijdroegen aan de kernactiviteiten, financiële middelen werden op een risicovolle manier beheerd, of er werd onvoldoende rekening gehouden met tegenvallende inkomsten (of hogere kosten) in de financiële planning. Dergelijke instellingen bevinden zich in een “verdwijndriehoek”: geen controle van de overheid, geen intern toezicht en geen of beperkte disciplinering door de markt. De reeks aan incidenten, veelal gerelateerd aan slecht financieel beheer of onnodig risicovolle investeringen, heeft geleid tot een roep om een betere governance van semi-publieke instellingen. Deze beknopte CPB Notitie bespreekt de governance van semi-publieke instellingen en is geschreven als achtergrondstuk ten behoeve van de Ambtelijke Commissie Vernieuwing Publieke Belangen. De notitie maakt duidelijk dat borging van publieke belangen via semi-publieke instellingen baten, maar ook kosten met zich meebrengt. De notitie identificeert en beschrijft deze kosten en baten en biedt daarmee een raamwerk om de verschillen tussen sectoren in kaart te brengen.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 857.6 KB

Auteurs

Michiel Bijlsma
Paul de Bijl