18 mei 2009

De Great Moderation in Nederland

Vanaf de jaren '80 tot aan de huidige crisis is de macro-economische volatiliteit in bijna alle rijke landen sterk afgenomen. Dit verschijnsel heet de Great Moderation en heeft ook in Nederland plaatsgevonden.

De Nederlandse Great Moderation is begonnen in de jaren '80, teweeggebracht door beleids- en structurele veranderingen. Het valt echter niet uit te sluiten dat geluk een belangrijke rol heeft gespeeld. Een nadeel van lagere volatiliteit is dat men er mogelijk onterecht van uitgaat dat de lage onzekerheid blijvend is.

De huidige crisis heeft de Great Moderation ruw verstoord. Ondanks dat het economische systeem minder gevoelig is geworden voor kleine schokken is het nog steeds gevoelig voor grote schokken.

Dit memorandum bespreekt de afname van macro-economische volatiliteit in de Nederlandse context en de relatie met de huidige crisis. Een beknopte versie is te vinden in hoofdstuk 5 van het Centraal Economisch Plan 2009.

Downloads

Auteurs

Suzanne Kok

Lees meer over