Kopafbeelding publicaties CPB

De herverdeling gedurende de levensloop in Nederlandse collectieve arrangementen gemeten

CPB Document 79, 21 februari 2005

Deze studie meet in welke mate het Nederlandse stelsel van collectieve arrangementen herverdeelt tussen 'rijk' en 'arm'.

Lees ook het  bijbehorende persbericht.

De benadering wijkt af van de gebruikelijke door de volledige levensloop in de berekening te betrekken, in plaats van alleen de jaareffecten, en door een groter deel van de arrangementen mee te nemen. Bij de bepaling van de omvang van de herverdeling wordt de bevolking ingedeeld op basis van opleidingsniveau. Vervolgens wordt voor een representatief persoon van elk opleidingsniveau gemeten hoe groot, over de gehele levenscyclus gemeten, het netto profijt van de overheid is in termen van contante waarden. De berekeningen wijzen uit dat het netto profijt bij lage opleidingsniveaus positief is en bij hoge opleidingsniveaus negatief. De uitkomsten duiden op een aanzienlijke herverdeling van 'rijk' naar 'arm' en een substantiële verkleining van welvaartsverschillen. Het netto effect op de inkomensongelijkheid is echter aanzienlijk kleiner dan wanneer deze wordt gemeten op jaarbasis.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Bijlagen

Deel deze pagina