22 november 2012

De identificatie van hubs en spokes in wereldwijde waardeketens op basis van doorgeleide handel in toegevoegde waarde

Het toenemende belang van wereldwijde waardeketens heeft geleid tot nieuwe analytische instrumenten gebaseerd op handel in toegevoegde waarde - in plaats van op traditionele maatstaven die de statistische bruto waarde gebruiken. Dit is een Engelstalige publicatie.
Main image

Wij breiden het analytische raamwerk uit door indicatoren te ontwikkelen die de kern en de relaties (hubs en spokes) in internationale waardeketens identificeren. Gebruikmakend van deze indicatoren en de GTAP-data voor de jaren 2001, 2004 en 2007, bepalen we het belang van de doorgeleide handel in toegevoegde waarde en de kernen en relaties op macroniveau en die voor specifieke bedrijfstakken.

Gepubliceerd in Economic Systems Research 29, issue 1, pages. 66-81.

 

 

Contactpersonen

Foto Arjan Lejour
Arjan Lejour +31 6 52485843 Lees verder
Hugo Rojas-Romagosa Lees verder
Paul Veenendaal Lees verder

Lees meer over