2 juni 2010

De ijking van GAMMA 2010

Het Gamma-model wordt gebruikt om de houdbaarheid van de Nederlandse overheidsfinanciën te onderzoeken. Voor dit doel wordt het model geijkt op een macro-economische dataset. De dataset wordt uitgebreid met overheids- en pensioendata. Conjunctuur gegevens worden gebruikt om evenwichtscorrecties aan te brengen.

Dit memorandum brengt verslag uit over de ijking.

Hoofdstuk 2 begint met een beschrijving van de data die in GAMMA is gebruikt. De macro-data voor 2008 is gebaseerd op de Nationale Rekeningen van het CBS. Voor GAMMA wordt de gebruikelijke groepsindeling van de overheidsuitgaven omgezet naar een functionele indeling; de vereenvoudigende veronderstellingen die daarbij worden gebruikt, worden toegelicht. Aan het einde van hoofdstuk 2 worden de conjuncturele correcties gepresenteerd.

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe we de bevolkingsprognoses van het CBS gebruiken.

Hoofdstuk 4 presenteert de ijkingsprocedure voor respectievelijk de sector overheid, bedrijven, huishoudens en pensioenen.

Hoofdstuk 5 laat zien hoe we de meest recente middellange termijnvoorspelling van het CPB verwerken.

In de appendices worden de technische details beschreven.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Downloads

De ijking van GAMMA 2010
Engels, Pdf, 286.7 KB

Auteurs

Nick Draper
Jan Bonenkamp
Richard Rosenbrand
Harry ter Rele