3 april 2001

De industrie in 2000-2002: De economie achter het scenario

Hoe staat de industrie in Nederland er voor, en wat zijn de vooruitzichten? Deze vragen zijn altijd actueel bij ondernemersorganisaties, de vakbeweging en het ministerie van Economische Zaken.

Elk jaar geeft het CPB een antwoord in het Centraal Economisch Plan (CEP), en in CEPop-maat’s voor de metalektro-industrie, de chemische industrie en de ICT-sector.

Dit rapport presenteert de ramingsmethode voor de jaarrekening 2000 en de economische redenering achter het scenario 2001-2002. De jaarrekening 2000 zegt hoe de industrie er nu voor staat. Het is een raming, omdat over het afgelopen jaar nog veel cijfers ontbreken in de periode, waarin het CPB aan het Centraal Economisch Plan werkt. Het toekomstscenario vertelt hoe de industrie inspeelt op de veranderingen in zijn omgeving.

Auteurs

Harold Creusen
Bert Minne
Herman Noordman

Lees meer over