29 maart 2002

De industrie in 2001-2003: De economie achter het scenario - april 2002

Hoe staat de industrie in Nederland er voor, en wat zijn de vooruitzichten? Deze vragen zijn altijd actueel bij ondernemersorganisaties, de vakbeweging en het ministerie van Economische Zaken.

Elk jaar geeft het CPB een antwoord in het Centraal Economisch Plan (CEP), in uitgebreide CEP-op-maat's voor de metalektro-industrie en de chemische industrie, in het CEP-op-maat ICT, en in een aantal korte CEP-op-maat's voor andere bedrijfstakken in de industrie.

Dit rapport presenteert de ramingsmethode voor de resultatenrekening 2001 en de economische redenering achter het scenario 2002-2003. De resultatenrekening 2001 zegt hoe de industrie er nu voor staat. Het is een raming, omdat over het afgelopen jaar nog veel cijfers ontbreken in de periode, waarin het CPB aan het Centraal Economisch Plan werkt (eind 2001 en begin 2002). Het toekomstscenario vertelt hoe de industrie inspeelt op de veranderingen in zijn omgeving.

Auteurs

Harold Creusen
Bert Minne
Herman Noordman
Marieke Rensman