1 april 1999

De informele sector: een bron van groei

In ontwikkelingslanden is de herverdeling van arbeid van de traditionele, laag-productieve sectoren naar moderne hoog-productieve sectoren een belangrijke bron voor economische groei en een stuwende kracht achter specialisatie.

Simulaties met het toegepaste algemene evenwichtsmodel WorldScan laten zien dat Aziatische landen een toename van 30 procent van het inkomen per hoofd van de bevolking tegemoet kunnen zien, ofwel iets meer dan een procentpunt extra jaarlijkse groei gedurende een periode van 25 jaar. Bovendien suggereren onze resultaten dat arbeidsherverdeling voornamelijk wordt veroorzaakt door productiviteitsgroei in de agrarische sector, waardoor overbodige arbeid verschuift naar moderne industriële sectoren.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Paul Tang

Lees meer over