10 februari 2010

De introductie van huishoudelijke arbeid in een levensloopmodel

In dit document analyseren we de effecten van de introductie van huishoudelijke arbeid in het levensloopmodel zoals dat is ontwikkeld door Van Erp en De Hek (200).

Om de huishoudelijke arbeid in te kunnen voeren hebben we een extra nest toegevoegd aan de nutsfunctie.

Het consumptiegoed in het model van Van Erp en De Hek wordt vervangen door een samengesteld consumptiegoed dat bestaat uit goederen die direct in de winkel worden gekocht en goederen die thuis worden gemaakt. Voor deze laatste goederen nemen we aan dat de ingrediënten ook in de winkel zijn gekocht.

Met dit aangepaste model analyseren we wat de effecten zijn op het arbeidsaanbod, het vermogen en de consumptiepatronen. Verrassend genoeg resulteert het invoeren van huishoudelijke arbeid tot het vergaren van meer rijkdommen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Sijmen Duineveld

Lees meer over