1 januari 1997

De invloed van infrastructurele overheidsgelden op de private sector in Nederland; een toepassing van de symmetrische algemene McFadden kostenfunctie

In dit onderzoeksmemorandum wordt de symmetrische algemene McFadden kostenfunctie uitgebreid met het opnemen van openbare middelen als een vaste niet-betaalde variabele, en wordt de nieuwe functie geschat met Nederlandse bedrijfstakkendata voor de na-oorlogse periode.

Verschillende elasticiteiten met betrekking tot de openbare infrastructuur worden geschat om de productiviteitseffecten ervan bloot te leggen. We kunnen concluderen dat vooral de beschutte sector van de Nederlandse economie voordeel heeft bij investeringen in de infrastructuur. Als we experimenteren met verschillende varianten van het model blijkt dat de uitkomst robuust is. Ondanks deze eenduidige resultaten is het verband tussen private investeringen en openbare infrastructuur onduikdelijk. Hun elasticiteiten veranderen van teken gedurende de geschatte periode.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

J.E. Sturm

Lees meer over