7 maart 2007

De invloed van marktwerking op het aanbod van kinderopvang: inzichten door de Wet op de Kinderopvang uit 2005 in Nederland

In januari 2005 heeft de Nederlandse overheid de Wet op de Kinderopvang ingevoerd, die het voormalige financieringssysteem verving waarin elementen zaten waarbij zowel de aanbodkant als de vraagkant werden gefinancierd, met een volledig vraag-gefinancierd systeem.

Terwijl voorheen overheidsgelden gedeeltelijk naar aanbieders vloeiden in de vorm van subsidies die werden verleend door gemeenten, vloeien ze nu uitsluitend naar ouders die vrij zijn hun kinderopvangaanbieder te kiezen.

Deze hervorming was bedoeld om marktwerking op de markt van de kinderopvang te stimuleren.

Dit memorandum beoordeelt de invloed van marktwerking op het aanbod van kinderopvang in Nederland.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Joëlle Noailly
Sabine Visser
Paul Grout