2 april 2009

De kredietcrisis en de Nederlandse economie in 2009-2010

Dit memorandum voorziet in een uitgebreide samenvatting van het Centraal Economisch Plan 2009, inclusief het hoofdstuk dat is geweid aan de oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis en de voorspellingen voor de Nederlandse economie voor dit en volgend jaar.

De kredietcrisis heeft de wereld in de diepste recessie gedompeld sinds de Tweede Wereldoorlog. In de tweede helft van 2008 heeft de kredietcrisis de rest van de Nederlandse economie geinfecteerd.

De vooruitzichten voor 2009 en 2010 zijn in recordtijd verslechterd als gevolg van het instorten van de wereldeconomie en de wereldhandel. Omdat het aantal vacatures nog steeds hoog is en de gemiddelde koopkracht relatief sterk toeneemt, zal 2009 niet door iedereen worden gevoeld als een crisisjaar. De werkloosheid neemt echter snel toe. De overheidsfinanciën zijn geheel uit balans: het begrotingsoverschot dat eerder werd voorzien is geheel uit het zicht verdwenen en de overheidsfinanciën bovendien te maken met uitdagingen op de lange termijn. Dit roept op tot diepgaande analyse van de onderliggende oorzaken en gevolgen.

De huidige recessie verschilt in alle opzichten van die aan het begin van de jaren tachtig. Lage winsten en gebrek aan prikkels waren de problemen in die tijd. Nu hebben we te maken met speculatieve luchtbellen die het resultaat zijn van een overschot aan spaargelden enerzijds en van gebrekkige regelgeving en toezicht op banken die er niet in slaagden gelijke tred te houden met financiële vernieuwingen anderzijds. Deze combinatie van macro- en micro economische factoren heeft tot de huidige crisis geleid.

De crisis zou wel eens wezenlijke lange termijneffecten kunnen hebben op het welvaartsniveau.

Dit is een Engelstalige publicatie.