19 december 2008

De kwaliteit van bilaterale handelsdata voor de zakelijke dienstverlening: bijdrage aan het GTAP7 databestand

Dit memorandum heeft twee doelstellingen. Allereerst beschrijft het de CPB-bijdrage aan versie 7 van het GTAP databestand met betrekking tot bilaterale handelsdata voor de zakelijke dienstverlening.

Er worden onder andere betrouwbaarheidsindices gebruikt om de kwaliteit te bepalen van de data die wordt gerapporteerd door exporterende en importerende landen.

Daarnaast bespreekt dit memorandum in het kort een paar alternatieve methoden om keuzes te maken tussen twee beschikbare datarapportages voor dezelfde bilaterale stromen.

De resultaten kunnen worden gedownload door middel van het bijgevoegde spreadsheet.

 

Dit is een Engelstalige publicatie.

Downloads

Engels, Excel, 220.5 KB

Contactpersonen

Foto Arjan Lejour
Arjan Lejour +31 6 52485843 Lees verder
Nico van Leeuwen Lees verder
Arie ten Cate Lees verder

Lees meer over