19 december 2011

De linkbenadering voor het bepalen van het consumentensurplus in transportnetwerken

Moet men in een kosten-batenanalyse welvaartsbaten afmeten aan veranderingen in deur-tot-deur-verplaatsingen of aan veranderingen in het gebruik van de afzonderlijke links van het netwerk? Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

De tweede benadering wordt vaak verworpen vanwege een vermeend onvermogen van deze methode om met nieuwe verbindingen te kunnen omgaan. De zogenaamde HB-benadering (Herkomst-Bestemming) verdient dan de voorkeur. Verschillen in uitkomsten ontstaan inderdaad wanneer de verzameling van gebruikte routes verandert. Dit blijkt uit een consumentenbeslismodel dat een algemeen transportnetwerk bevat, waarbij expliciet niet-negativiteitsrestricties worden meegenomen. Uit het model volgt een uitdrukking voor welvaartsbaten in termen van schaduwprijzen. Cruciaal in de vergelijking van de verschillende methodes voor berekening van welvaartsbaten blijkt de Wardrop-aanname: zijn alternatieve routes op een gegeven HB-paar perfecte substituten of niet? Eventuele schattingsfouten van de linkbenadering zullen vaak niet groot zijn. De link-benadering verdient een rehabilitatie.

Auteurs

Lees meer over