15 maart 2007

De maatschappelijke opbrengsten van onderwijs

Onderwijs is een cruciale factor in de kenniseconomie, zowel voor het individu als voor de hele samenleving.

Landen met een hoger opgeleide beroepsbevolking produceren meer. Een stijging van de gemiddelde opleiding met 1 jaar leidt naar schatting tot 8 procent meer productie. Ook zijn de opbrengsten voor individuen hoog, want het volgen van een extra jaar onderwijs levert gemiddeld 5 tot 15 procent meer inkomen op over de gehele beroepsloopbaan. Daarnaast zijn er opbrengsten in termen van gezondheid, vermindering van criminaliteit en overdracht van kennis naar nieuwe generaties.

Contactpersonen

Foto Bert Minne
Bert Minne Lees verder
Foto Marc van der Steeg
Marc van der Steeg Lees verder
Foto Dinand Webbink
Dinand Webbink Lees verder

Lees meer over