8 juni 2004

De maatschappelijke opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek: Een literatuuroverzicht

De overheid is een belangrijke financier van het wetenschappelijk onderzoek. In 2000 bekostigde de Nederlandse overheid zo’n 83% van het onderzoek in universiteiten, goed voor een bedrag van 2 miljard euro.

Daarnaast financiert de overheid een deel van het wetenschappelijk onderzoek bij andere publieke onderzoeksinstellingen (denk aan TNO en de Grote Technologische Instituten): 0,6 miljard euro, ofwel 55% van het onderzoek dat door deze onderzoeksinstellingen wordt uitgevoerd. Zijn er gegronde redenen voor deze overheidsbemoeienis, en hoe belangrijk zijn deze redenen in de praktijk.

Dit memorandum geeft een overzicht van de empirische kennis over de effecten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek. We kijken naar de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en productiviteit. Verder besteden we aandacht aan andere opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek, zoals octrooien, innovaties en nieuwe ondernemingen. Tenslotte gaan we in op de relatie tussen publiek en privaat onderzoek

Auteurs

Richard Venniker
Erik Canton

Lees meer over