1 maart 2005

De Nederlandse dienstensectoren en de intra-Europese dienstenmarkt

In tegenstelling tot de Europese goederenmarkt komt de "interne markt voor diensten" niet van de grond. De commerciële diensten vormen een groot deel van de Europese economie, namelijk 56% van het gecombineerde BBP van de EU15, maar hun onderlinge dienstenhandelvertegenwoordigt slechts 4% van dat gecombineerde BBP.

Dienstenleveranciers moeten voor het afzetten van hun product vaker de grens over dan leveranciers van industriële producten. Ze lopen daarbij aan tegen allerlei lokale regels en vereisten in het land van bestemming.

Dit memorandum beschrijft de omvang, de sectorale structuur en de aard van de buitenlandse concurrentie in Nederlandse dienstensectoren. Het analyseert welke handelsbelemmeringen bij de intra-Europese dienstenhandel een rol spelen en hoe groot dit handelsbelemmerende effect is. Tenslotte wordt een eerste inschatting gemaakt van de directe effecten voor Nederlandse dienstensectoren wanneer de in 2004 door de Europese Commissie voorgestelde Dienstenrichtlijn onverkort zou worden ingevoerd.

Auteurs

Lees meer over