14 augustus 2001

De nieuwe consumptiefunctie van SAFE

Deze notitie presenteert de nieuwe consumptiefunctie van SAFE, die in gebruik is genomen bij de berekeningen voor de KMEV 2002. Er is gekozen voor een specificatie die sterk lijkt op die van de consumptiefunctie van JADE.

Ten behoeve van de schattingen kon echter worden beschikt over nieuwe data voor de (onderdelen van de) gezinsvermogens. De werking van SAFE na opname van de nieuwe consumptiefunctie wordt geillustreerd aan de hand van enkele varianten. Deze worden vergeleken met de overeenkomstige varianten op basis van de modelversie die gebruikt is voor het CEP 2001.

Downloads

Auteurs

Johan Verbruggen