16 september 2003

De nieuwe CPB-tabellen over de collectieve sector

Met ingang van de MEV2004 zijn de tabellen over de collectieve sector (de tabellen Kerngegevens Collectieve sector, Collectieve uitgaven naar beleidsmatige clusters en Belasting- en premieontvangsten) gewijzigd.

In de nieuwe tabellen wordt het EMU-saldo rechtstreeks onderbouwd vanuit de inkomsten en uitgaven die op dit begrip aansluiten. De tabel Collectieve uitgaven naar functie (voorheen de tabel Collectieve uitgaven naar beleidsmatig cluster) is ook in diverse andere opzichten vernieuwd. Belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van een nieuwe functie (veiligheid) en een verbetering van het onderscheid tussen prijs- en volumemutaties.