4 augustus 2006

De olieprijs: een econometrische verkenning

Hoewel de wereldeconomie de olieprijsstijging tot nu toe goed heeft kunnen opvangen, blijven beleidsmakers zich zorgen maken over de ontwikkeling van toekomstige olieprijzen.

De olieprijs is in twee jaar tijd - tussen 2003 en de het voorjaar van 2006 - verdubbeld van ongeveer 30 naar 70 dollar. Was deze olieprijsstijging te voorspellen geweest met futuresprijzen van olie? Gaat de olieprijs verder stijgen, of gaat de olieprijs weer dalen? Vormen futuresprijzen van olie een goede voorspeller van toekomstige olieprijzen?

Het voorliggende memorandum is in zijn geheel gewijd aan twee prijzen van olie, de spotprijs voor olielevering in het heden en de futuresprijs voor olielevering in de toekomst. Dit memorandum beantwoordt twee vragen over deze prijzen:

  • Wat zijn de tijdreekseigenschappen van deze olieprijzen?
  • Wat zeggen futuresprijzen over toekomstige olieprijzen?

Downloads

Auteurs

Jan Lemmen

Lees meer over