1 januari 1995

De ontwikkeling van de inkomensverdeling in Nederland op lange termijn

Deze studie sluit aan op het in 1992 gepubliceerde `Nederland in Drievoud - een scenariostudie van de Nederlandse economie in de periode 1990-2015'.

'Nederland in Drievoud' beschrijft drie scenario's voor Nederland: het Global Shift-scenario (GS), het Balanced Growth-scenario (BG) en het European Renaissance-scenario (EUR). De verschillende scenario's bevatten elk een consistent beeld met betrekking tot onder meer technologische ontwikkeling, marktvormen, internationale omgeving, de mate van coördinatie binnen Europa, de binnenlandse macro-economische ontwikkeling en (de ruimte voor) beleidskeuzen van de overheid. De scenario's zijn geen prognoses, het ene scenario is ook niet meer waarschijnlijk dan het andere. Tezamen geven de scenario's een indruk van het speelveld voor strategische beleidskeuzen. In de scenario's komen veel ontwikkelingen aan de orde die de inkomensverdeling beïnvloeden, maar een expliciete uitwerking van de scenario's ten aanzien van de inkomensverdeling op lange termijn ontbrak tot dusver. De onderhavige studie voorziet in de behoefte hieraan.

De analyse van de lange termijn inkomensverdeling is uitgevoerd voor Balanced Growth en European Renaissance. Het Global Shift-scenario is buiten beschouwing gelaten. De radicale beleidsomslag die in dat scenario plaats vindt in 2005 maakt dat in het jaar 2015 nog geen evenwichtssituatie bereikt is. Voor vergelijking van de inkomensverdeling in het jaar 2015 met die in de andere scenario's en in 1990 is dit scenario daarom minder geschikt.