9 maart 2011

De ontwikkeling van energie-intensiteit in 19 OESO-landen en 51 sectoren

Deze studie presenteert de ontwikkeling van energie-intensiteit in 19 OESO-landen en 51 sectoren gedurende de periode 1980−2005. Een belangrijk doel daarvan is het introduceren en bespreken van een nieuwe dataset.
Foto van de publicatieomslag

De studie combineert deze recent verschenen dataset, ‘EU KLEMS Growth and Productivity Accounts’, met fysieke energiegegevens van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Wij doen dit door middel van een empirische analyse op verschillende niveaus van aggregatie die bestaat uit de volgende componenten: in de eerste plaats berekenen we per land de groei van energieconsumptie, toegevoegde waarde en energie-intensiteit (de verhouding tussen energieconsumptie en toegevoegde waarde). In de tweede plaats vergelijken we niveaus van energie-intensiteit tussen landen en analyseren hoe de verschillen tussen landen zich ontwikkelen over de tijd. In de derde plaats berekenen we door middel van een decompositieanalyse voor elk land in hoeverre de ontwikkeling in de geaggregeerde energie-intensiteit kan worden verklaard uit enerzijds verschuivingen in de onderliggende sectorstructuur en anderzijds efficiëntieverbeteringen binnen specifieke sectoren. Ten slotte identificeren wij onderwerpen en onderzoeksterreinen binnen het veld van de energie-economie waar deze data vruchtbaar kunnen worden gebruikt.

Auteurs

Henri de Groot
Peter Mulder

Lees meer over