10 november 2011

De potenties van een klein macromodel

Dit CPB Discussion Paper laat een aantal toepassingen zien van simpele kleine macromodellen. Dergelijke modellen zijn flexibeler in het gebruik dan de grote, traditionele macromodellen. Deze publicatie is Engelstalig. (update 22/12/2011).
No title

We gebruiken een VAR-model met twee variabelen: groei van bbp en de werkloosheid, op basis van zowel kwartaal- als jaarcijfers. De voorspelling van deze VAR-modellen zijn van vergelijkbare kwaliteit als de door het CPB in MEV en CEP gepubliceerde voorspellingen. Vervolgens evalueren we de toegevoegde waarde van wereldhandelscijfers voor de kwaliteit van de voorspelling, door de wereldhandel als derde variabele aan het model toe te voegen. Een perfecte voorspelling van de groei van de wereldhandel verbetert de kwaliteit van de voorspelling voor de groei van bbp inderdaad substantieel. Echter, een dergelijke perfecte voorspelling is op het moment van voorspellen vanzelfsprekend niet beschikbaar. Rekening houdend met de voorspelfout in de wereldhandel verbetert de informatie over de wereldhandel de voorspelling van de groei van het bbp niet. Tot slot laten we ook zien hoe dit model gebruikt kan worden om een maat voor de output gap te construeren.

Downloads

Auteurs

Coen Teulings