21 juni 2017

De prestatie van publiek-gemanagede Venture Capital fondsen

De overheid kan op twee manieren deelnemen in een Venture Capital (VC) fonds: (i) door publiek geld te verstrekken aan een privaat VC-fonds, de zogenaamde publiek-gesponsorde VC-fondsen; (ii) door zelf een VC-fonds op te richten, de publiek-gemanagede VC-fondsen. In deze studie onderzoeken we de kans op een succesvolle exit van bedrijven die financiering ontvangen van publiek-gemanagede VC-fondsen.

VC-fondsen willen met succes investeren. Een investering is succesvol als het VC-fonds zijn investering terugverdient. In dat geval heeft het VC-fonds zijn belang in de betreffende onderneming verkocht. Er is er sprake van een ‘succesvolle exit’. De economische literatuur richt zich vooral op de kans van een succesvolle exit van bedrijven die financiering hebben ontvangen van publiek-gesponsorde VC-fondsen. Deze studies vinden veelal positieve effecten van publiek-gesponsorde VC-fondsen op succesvolle exit.

In de onderhavige studie onderzoeken we de kans op een succesvolle exit van bedrijven die financiering ontvangen van publiek-gemanagede VC-fondsen. Onze analyse laat zien dat bedrijven die een deel van hun financiering ontvangen van een publiek-gemanaged VC-fonds een 5,1 procentpunt lagere kans hebben op een exit vergeleken met bedrijven die VC-financiering verkrijgen van een privaat VC-fonds. Ook blijkt dat dit negatieve effect op de exitkans gedreven wordt door publiek-gemanagede VC-fondsen in de VS. Met andere woorden, het ontvangen van financiering van publiek-gemanagede VC-fondsen heeft in Europa geen eenduidig negatief effect op een succesvolle exit. In de VS is dat wel het geval.

Voor de schattingen maken we gebruik van de VentureSource-database met wereldwijde VC-investeringen gedurende de periode 2010-2016. Van de bedrijven in deze dataset is de volledige investeringsgeschiedenis beschikbaar, inclusief de investeringen van vóór 2010. Slechts een klein deel van de bedrijven financiering ontvangen van publiek-gemanagede fondsen ontvangen. Het gaat om 0,17% van het totaal aantal bedrijven.

Auteurs

Andrei Dubovik
Joep Steegmans