4 september 2009

De prijs van de overheid

De marginale kosten van publieke fondsen zijn niet groter dan één vanwege belastingverstoringen. Belastingen zijn wel verstorend, maar dat is het gevolg van de maatschappelijke behoefte tot inkomensherverdeling.

De overlast ('excess burden') van belastingheffing is de prijs van maatschappelijke gelijkheid. Belastingverstoringen worden echter gecompenseerd door herverdelingswinsten. Bij alle overheidstaken behalve herverdeling zijn de marginale kosten van publieke fondsen dus gelijk aan één.

De overheid moet niet corrigeren voor belastingverstoringen in maatschappelijke kosten-batenanalyses voor publieke projecten, in milieupolitiek of in het schuldbeleid. Opbrengsten zijn bovendien geen reden om belastingen te prefereren boven subsidies of regulering voor het realiseren van allocatieve doelstellingen.

Downloads

De prijs van de overheid
Engels, Pdf, 306.1 KB

Auteurs

Bas Jacobs
Ruud de Mooij
Alex Armstrong