8 april 2011

De prijsgevoeligheid van transferpassagiers op Schiphol: een second opinie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het CPB verzocht om een second opinie te schrijven over de prijsgevoeligheid van transferpassagiers op Schiphol. Met deze notitie voldoet het CPB aan dat verzoek.
No title

Onderzoeksbureau Significance heeft in samenwerking met SEO de gevolgen geanalyseerd van een aanpassing van de passagiersheffingen op Schiphol voor de vraag naar vliegreizen vanaf Schiphol ("Doorrekening van verschillende varianten van passagierstarieven op Schiphol", concept versie 3, 25 oktober 2010). Er zijn drie varianten voor de tariefaanpassing geanalyseerd. Hierbij is het luchtvaartmodel AEOLUS (versie delphi) gebruikt.

De uitkomsten geven aan dat de vraag naar vliegreizen vermindert als gevolg van de tariefstijgingen, zowel voor vliegreizen die Schiphol als vertrekpunt of bestemming hebben (dit zijn de zogeheten origin-destination of OD-reizen), als voor vliegreizen door transferpassagiers die via Schiphol reizen. Het blijkt dat voor OD reizen de prijselasticiteit 1,5 is. Dit lijkt redelijk in lijn met schattingen in de internationale literatuur. Voor transferpassagiers die reizen via Schiphol laat het rapport van Significance een veel grotere prijsgevoeligheid zien. De voorgestelde tariefaanpassingen betekenen een prijsstijging van circa 0,8% ten opzichte van de gemiddelde ticketprijs en doen het aantal transferpassagiers op Schiphol met 7½% à 10% dalen. Dit suggereert een prijselasticiteit van circa 10 en betekent dat ook relatief beperkte tariefstijgingen grote gevolgen hebben voor de te verwachten aantallen transferpassagiers op Schiphol.

In de Nederlandse luchtvaartsector bestaat twijfel of het transfersegment werkelijk zo gevoelig is. Op 27 januari 2011 is door Airneth een bijeenkomst belegd over dit onderwerp waarbij een aantal internationale experts hun licht over deze materie hebben laten schijnen. Daarnaast heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het CPB verzocht om over dit onderwerp een second opinie te schrijven. Met deze notitie voldoet het CPB aan dat verzoek.

Auteurs

Gerbert Romijn

Lees meer over