22 september 2013

De stabiliteit van belastingelasticiteiten in Nederland

In dit CPB Discussion Paper schatten wij de lange- en kortetermijn-gevoeligheden van de opbrengsten van btw en inkomstenbelastingen voor veranderingen van de grondslag in Nederland. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Wij vinden dat de btw elasticiteiten rond de één liggen voor de lange- en korte termijn. De langetermijn-elasticiteit van de inkomstenbelasting is significant kleiner dan één, terwijl de waarde voor de korte termijn rond de één ligt. We experimenteren met alternatieve definities van de grondslag voor beide belastingtypes. We vinden ten eerste dat de schattingsresultaten niet afhangen van hoe de grondslag is gedefinieerd. Ten tweede, de conjunctuurgevoeligheid van de elasticiteiten hangt af van hoe conjunctureel gunstige en ongunstige jaren worden onderscheiden. Een eerste benadering definieert een goed jaar als een jaar waarin de belastingontvangsten boven de trend liggen; anders is het een slecht jaar. Een alternatieve benadering is gebaseerd op een gelijkaardige maatstaf voor het bbp. Ten derde, alle elasticiteiten schijnen stabiel te zijn over de tijd, met uitzondering van de langetermijn-elasticiteit van de inkomstenbelastingen voor de brede grondslag.

Auteurs

Duncan van Limbergen

Lees meer over