Kopafbeelding publicaties CPB

De toekomst van de financiële sector in vier scenario's

CPB Document 211, 20 september 2010

Om beleidsmakers een handvat te bieden bij het nadenken over wenselijke regulering, schetsen vier scenario's de mogelijke toestanden waarin de financiële wereld zich over twintig jaar kan bevinden.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Het CPB heeft vier scenario’s voor de toekomst van de financiële sector ontwikkeld. De scenario’s verschillen in twee dimensies: ten eerste, in welke mate zachte informatie aan de basis van het business model van banken ligt, en ten tweede, in welke mate er synergie bestaat tussen verschillende bancaire activiteiten.

Door deze twee dimensies te combineren krijgen we vier scenario’s: Islands, Big Banks, Competing Conglomerates, and Flat Finance. Marktstructuur, marktfalen, en overheidsfalen verschillen tussen de scenario’s.

Deze verschillen vertalen zich in variatie in de complexiteit van de bankbalans, de mate waarin internationale coördinatie van beleid tot stand komt, de informatieachterstand van toezichthouders ten opzichte van banken, de grootte van banken, de mate van internationale verwevenheid, de effectiviteit van marktdiscipline, en de kans op regulatory capture. Hierdoor hangt de effectiviteit van beleidsinstrumenten om systeemrisico in te perken af van het scenario.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina