3 april 2008

De wereldhandel in 2007-2009

De wereldeconomie draaide vorig jaar goed: de economische groei bleef hoog, ondanks de kredietcrisis die halverwege het jaar uitbrak.

De hoge mondiale groei leidde tot recordprijzen van olie en overige grondstoffen (zie hoofdstuk 2 en 3). De vooruitzichten zijn echter minder rooskleurig. De Amerikaanse economie is in zwaar weer door de kredietcrisis, met negatieve repercussies voor de rest van de wereld. De  wereldhandelsgroei neemt hierdoor in 2008 aanzienlijk af (zie hoofdstuk 6). Naar verwachting zal de groei in 2009 wereldwijd weer aantrekken. Door de kredietcrisis zijn de internationale vooruitzichten echter onzekerder dan gewoonlijk.

Dit is het achtergrondmemorandum bij het Centraal Economisch Plan 2008 waarin nader wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de grondstoffenmarkten en de wereldhandel.

Downloads

De wereldhandel in 2007-2009
Engels, Pdf, 336.8 KB

Auteurs

Wim Suyker
Gerard van Welzenis
Douwe Kingma