8 december 2008

Decemberraming 2008: Zwaar weer op komst

De afgelopen maanden waren ronduit turbulent. De wereldwijde economische vooruitzichten verslechterden in rap tempo. Dit laat de Nederlandse economie, open als ze is, niet onberoerd.

De groei valt naar verwachting scherp terug, van 3,5% vorig jaar tot 2¼% dit jaar. Voor volgend jaar ligt er zelfs een krimp van ¾% in het verschiet, waarna in 2010 naar verwachting een licht herstel volgt. De werkloosheid begint op te lopen. Lichtpuntje is dat de inflatie terugloopt onder invloed van de lagere olie- en grondstoffenprijzen. Het begrotingsoverschot van de overheid slaat volgend jaar om in een tekort van 1,2% van het BBP. In 2010 loopt het begrotingstekort verder op. De staatsschuld neemt dit jaar aanzienlijk toe als gevolg van interventies in de financiële sector.

De onzekerheden rond deze raming zijn zeer groot, in het bijzonder voor 2010. Het geraamde herstel in dat jaar leunt in belangrijke mate op de aanname dat de wereldhandel na 2009 weer aantrekt. Het herstel zou echter ook eerder, maar vooral ook later in kunnen zetten. Daarnaast is er in de prognose van uitgegaan dat de kredietverlening aan bedrijven in de loop van 2009 en 2010 geleidelijk weer normaliseert.

 

Downloads

Auteurs

Jasper de Jong
Johan Verbruggen
Wim Suyker